About EPPOA
Contact


Organisation
Aims and objectives
Board
Members
Bank
 
Membership
Fee
Join
 
Information
News
Publications
Downloads
Conferences
Links

Updated 17.02.2010
Webmaster

 

Pressemeddelelse fra EPPOA, Den Europæiske Forening for Ren Planteolie
29. maj 2008

 

Ansvarlig dyrkning af biobrændstof forårsager ingen lattergas emission (N2O)
Et omfattende biobrændstof drivhusgas studie tilbageviser Nobelprismodtager P.J. CRUTZEN's konklusioner, og viser at første generations biobrændstoffer vitterlig er bæredygtige, når de produceres som en integreret del af ansvarlig landbrugsdrift.

Den Europæiske Forening for Ren Planteolie (EPPOA) opfordrer regeringer verden over til nøje at overveje situationen for at sikre bæredygtig energiproduktion i fremtiden. I modsætning til Crutzen´s meget respekterede artikel viser et nyligt studie, udarbejdet af ekspert i bæredygtige biobrændstoffer, J. BUGGE, at første generations biobrændstoffer vitterlig kan modvirke den globale opvarmning. EPPOA mener at det nye studie viser nødvendigheden af en grundig analyse af potentialet for biobrændstoffer.

Studiet, "Gendrivelse af ACP biobrændstofpapiret", viser at biobrændstof papiret fra 2007 i ACP (Atmospheric Chemistry and Physics), “N2O release from agro-biofuels production negates global warming reduction by replacing fossil fuels”, indeholder en række tilnærmelser og forenklinger, som har givet en alvorlig skævvridning af resultatet. Gennem en omfattende analyse af landbrugets kvælstofkredsløb viser gendrivelsen, at ansvarligt producerede biobrændstoffer rummer muligheden for at modvirke den globale opvarmning.

Darren HILL, næstformand for EPPOA, siger “Der har været et stigende antal protester imod biobrændstofproduktion i industriel skala. Vi deler denne bekymring, men EPPOA ønsker ikke at dette fører til et tilbageslag for alle biobrændstoffer. Det er blevet eftervist gentagne gange, at biobrændstoffer er en bæredygtig energiressource, når de produceres som en integreret del af et ansvarligt landbrugssystem. Vi oplever at J. BUGGE´s arbejde viser den form for åben, ærlig og robust vurdering, som er nødvendig for at foretage de rigtige valg.”

Norbert CASTAN, formand for EPPOA, siger, ”National og international energipolitik er ofte dannet på grundlag af synsvinkler som ikke tager hensyn til alle faktorer. Ved at give sig mere tid til en fuldstændig undersøgelse af spørgsmålene og finde frem til dem der virkelig tæller, kan den bedste fremgangmåde slås fast, og der kan udformes en politik, som støtter de bedste metoder til bæredygtig energiproduktion. Man skal passe på ikke at lade sig påvirke uforholdsmæssigt meget af dem der har store budgetter og økonomisk interesse, eller af dem der betragtes som hævet over kritik.”

Gendrivelsen af ACP biobrændstofpapiret og alle beregninger findes online på http://www.ppo.bugge.com/DK/disproof.html med links, inkl. links til selve ACP papiret , og links til en række protester mod ACP papiret, som er fremsat af anerkendte videnskabsfolk.

EPPOA´s bestyrelse

Engelsk kontakt: Darren HILL, European Pure Plant Oil Association, UK: Tel: +44-1372-362393 Mobile:+44-7980553037 Email: darren.hill.uk@eppoa.org

Fransk kontakt: Alain JUSTE, European Pure Plant Oil Association, FR: Tel: +33 (0)5.53.95.65.58

Dansk kontakt: Niels ANSØ, European Pure Plant Oil Association, DK: Tel: +45-9885-4220 Mobil: +45-4014-8020 Email: niels.anso.dk@eppoa.org

Den Europæiske Forening for Ren Planteolie er en NGO som støtter Ren Planteolie (decentralt produceret) som et bæredygtig biobrændstof på National, Europæisk og Internationalt niveau.
Email: info@eppoa.org Website : http://www.eppoa.org/